Naturisme

Naturisme is een levenswijze die wordt gekenmerkt door gemeenschappelijke naaktheid die als doel heeft het bevorderen van zelfrespect, respect voor de medemens, voor natuur en milieu.

Wat houdt dan naturisme nu eigenlijk in? Eeuwen geleden was het de natuurlijkste zaak ter wereld, te leven en te werken met kleding als het nodig was of in je blootje als het weer dat toeliet. Alle sociale contacten konden bloot plaatsvinden. Groot, dik, klein; kleding deed je alleen aan op het moment dat de weeromstandigheden dat vereisten. Niemand dacht hier verder over na.

Dat wat wij hier beschaving noemen, heeft hier verandering in gebracht. Bloot werd mede door de kerk, synagoge, tempel en moskee onlosmakelijk verbonden met zedeloosheid. Je eigen lichaam accepteren of bewonderen zoals het is, was en is nog steeds een taboe. Er zijn echter altijd mensen geweest die vraagtekens hebben bij deze uitingsvorm van beschaving. Een beschaving die wel toestaat oorlog met elkaar te voeren, elkaar uit te schelden, te haten, maar elkaar bloot in de ogen kijken, mag niet. Naturisme werd hierdoor geboren.

Naturisten streven een vorm van samenleven na, die op een aantal punten gebruik maakt van het leven in oeroude tijden, waarvan het naakt samen zijn, als het weer het toestaat en in samenhang met de natuur leven, een voorbeeld is. Respect voor andersdenkenden, mensen met een andere huidskleur, het leefmilieu, eigen en andermans gezondheid en liefde zijn zeker geen onbekende grootheden in het naturistische denken en doen. Je respecteert elkaar.

Minimaal tien procent van de Nederlandse bevolking recreëert regelmatig bloot. Het lijkt aannemelijk dat dat in andere Europese landen niet anders is. Er zijn vele verenigingen, waar het naturisme beoefend kan worden. Overal in Europa wordt of is wetgeving aangepast en kan naturisme zich ontwikkelen. In Spanje geldt een zeer liberale wetgeving. Kortgezegd mag het overal, behalve daar waar een particuliere eigenaar van een terrein het niet toestaat. In de praktijk zoeken naturisten rustige stranden en eigen terreinen om onder andere gelijkgestemden te zijn. Ook in de vele natuurgebieden die Spanje rijk is, kan je op een rustige plek, ongestoord in je blootje zonnen. Niemand kijkt hier vreemd op wanneer blote mensen zichtbaar aanwezig zijn.

Om je over te geven aan naturisme zijn de meesten door een proces van zelfoverwinning gegaan. Vanuit de opvoeding niet gewend zijn aan je blote lijf en dan nu met dit lijf tezamen tussen anderen te zijn, heeft nogal wat om het lijf. Vaak voor de mensen die deze stap eenmaal gemaakt hebben, is er alleen nog de vraag, waarom ze het niet eerder gedaan hebben. Ze ervaren dat er helemaal niets waar blijkt te zijn van de vooroordelen die over het naturisme bekend zijn. Geen overmatig (openlijk) seksueel gedrag, geen perfecte figuurtjes, niet bloot ter wille van het bloot, geen rotopmerkingen over je lichamelijke tekortkomingen. Wel begrip en respect bij je onwennigheid bloot te zijn. Een heerlijk vrijheidsgevoel maakt zich van je meester. Je mag in het naturisme zijn zoals je bent.

Nadat wij al jaren op naturistencampings onze vakanties vierden, zijn we lid geworden van de Naturistische Zwemvereniging Delft. Het is niet voor niets dat veel standpunten die in deze vereniging gelden in deze tekst zijn opgenomen. Wij voelen ons er thuis en proberen deze filosofie op ons eigen kleine naturistenterreintje in de praktijk te brengen. Respect voor elkaar in de ruimste zin van het woord (en niet in de eng juridische, religieuze of politieke zin) is daarbij het belangrijkste uitgangspunt.

In Spanje is naturisme een recht. Lees er hier meer over:

Spainnaturism